ประสิทธิภาพส่วนการถ่ายเทความร้อนแบบแผ่รังสี

ประสิทธิภาพการเคลือบพื้นผิแบบซีเท็ค

การเคลือบเซรามิกแบบแผ่ความร้อนได้สูงสำหรับท่อเตาเผา (process tube) และวัสดุทนไฟ (refractory)

การเคลือบพื้นผิวแบบซีเท็คเป็นการเคลือบเซรามิกแบบแผ่ความร้อนได้สูง ได้กลายเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนแบบแผ่รังสี นำไปสู่การประหยัดพลังงาน รวมทั้งยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และเสถียรภาพ

การเคลือบพื้นผิวแบบซีเท็คเป็นการเคลือบเซรามิก เป็นการเคลือบชั้นฟิล์มบางที่ทนทานและป้องกันพื้นผิวภายนอกของ เตาเผาแบบท่อ ซึ่งเป็นการป้องกันปฏิกิริยาออกซิเดชัน การกัดกร่อน และการดูดซับคาร์บอน (carburization) ของโลหะ และรักษาค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนให้ใกล้เคียงกับท่อสภาพใหม่ ทั้งนี้ การเคลือบท่อสามารถทำร่วมกับการเคลือบวัสดุทนไฟ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และห่อหุ้มวัสดุทนไฟอีกชั้น

ประโยชน์

  • เพิ่มความสามารถในการผลิตโดยทั่วไปอยู่ที่ 5% ถึง 15%
  • ประหยัดเชื้อเพลิง 5% ถึง 15%
  • ลดการปล่อยก๊าซ CO2 และ NOx ได้ถึง 30%
  • เพิ่มการผลิต
  • อุณหภูมิบริดจ์วอลล์เตาลดลง
  • อายุการใช้งาน / เสถียรภาพท่อเพิ่มขึ้น

การลดข้อจำกัดของเตาเผา


ข้อจำกัดบริดจ์วอลล์

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนส่วนแผ่รังสี หม้อน้ำจะดูดซึมความร้อนที่ผลิตได้จากเตาเผาไหม้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายความอุณหภูมิก๊าซเผาไหม้ (flue gas) ที่ออกจากส่วนแผ่รังสี (BWT – Bridgewall Temperature) จะลดลง หากเตาเผาอุตสาหกรรมของคุณถูกจำกัดโดย BWT การเคลือบเซรามิกแบบแผ่ความร้อนได้สูงของ ซีเท็คจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ในราคาที่คุ้มค่า

ข้อจำกัดการเผาไหม้

การถ่ายเทความร้อนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนแผ่รังสีจะแก้ไขปัญหาข้อจำกัดการเผาไหม้ได้ – โซลูชั่นที่พร้อมให้บริการด้วยการเคลือบเซรามิกแบบแผ่ความร้อนได้สูงของซีเท็ค

ประหยัดเชื้อเพลิงและอัตราการผลิตสูงขึ้น

ประหยัดการใช้เชื้อเพลิง และรักษาอัตราการผลิต หรือเพิ่มอัตราการผลิตได้ในเวลาเดียวกัน โดยการใช้เชื้อเพลิงจะอยู่ที่ 5% ถึง 15% ขึ้นอยู่กับการกำหนดบริการและเครื่องทำความร้อน