การแก้ไขพื้นผิว

บริการของเรา

เราช่วยลดปัญหาการกัดเซาะและการกัดกร่อนในหม้อน้ำและภาชนะรับความดันโดยใช้เทคโนโลยี HVTS ที่เลียนแบบได้ยาก การเคลือบพื้นผิแบบซีเท็ค ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเตาเผาอุตสาหกรรม (fired heater) ในส่วนการถ่ายเทความร้อนแบบแผ่รังสีให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่การบริการ ทูปเท็คจะเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนการถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อนของเตาให้ดีขึ้น

เสถียรภาพของหม้อน้ำ

เพิ่มความเชื่อถือได้ของหม้อน้ำ และความพร้อมใช้งานของโรงงานด้วยนวัตกรรมHVTSผนังเบาเหล็กกล้าผสม (alloy cladding) เพื่อลดปัญหารอยรั่วท่อ งานเชื่อมซ่อม และการเปลี่ยนแผงควบคุม :

สมรรถนะภาชนะรับความดัน

 ลดงานเชื่อมซ่อมและการเปลี่ยนในภาชนะรับความดัน,  หอสูง  และ ในหอกลั่น ที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยนวัตกรรมHVTSผนังเบาเหล็กกล้าผสม (alloy cladding)  ที่มีความทนทานใช้เป็นอย่างมากในอุตสาหกรรม

การเพิ่มประสิทธิภาพเตาเผาสูงสุด

เพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถนะของเตาเผาอุตสาหกรรม ลดการใช้และการปล่อยเชื้อเพลิง

บริการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ IGS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทำไมต้อง IGS

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือองค์ประกอบส่วนหนึ่งของดีเอ็นเอ วัฒนธรรม และวิธีการทำงานของเรา

การดำเนินงาน

เรานำเสนอโซลูชั่นการป้องกันพื้นผิวแบบพร้อมสรรพที่เชื่อถือได้ โดยที่เทคโนโลยีอื่นไม่สามารถเทียบเท่า

เทคโนโลยี

เราทุ่มทุนกับนวัตกรรมวัสดุที่นำมาใช้ รวมทั้งการวิจัยและการพัฒนาภายในองค์กรอย่างครอบคลุม

การบริการ

คุณภาพและความน่าเชื่อถือทำให้เราได้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการป้องกันพื้นผิวที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุด

ภาคอุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

น้ำมันและก๊าซ

ผงถ่านหิน

อุตสาหกรรมเคมี

โลหะและการทำเหมือง

เยื่อกระดาษและกระดาษ

ซีเมนต์

บริการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ IGS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย