เสถียรภาพของหม้อน้ำ

บริการเสถียรภาพของหม้อน้ำสำหรับหม้อน้ำ CFB และหม้อน้ำความร้อนทิ้ง

IGS ได้นำประสบการณ์ที่สั่งสมหลายสิบปีในการให้บริการเสถียรภาพหม้อน้ำกว่า 600 รายการมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เราคือผู้ให้บริการแนวหน้าในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และลดความถี่ในการการหยุดเครื่องฉุกเฉิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายให้เหลือน้อยที่สุด

นวัธกรรมของ IGS ได้ถูกนำไปใช้จนประสบความสำเร็จในการป้องกันท่อหม้อน้ำที่ตกแต่งได้ใหม่ จัดการและวัดประสิทธิภาพได้ จากปัญหาการกัดเซาะของเถ้าลอย (fly ash erosion) และการกัดกร่อนรอบเตา (fireside corrosion)

 โซลูชั่น SMART สำหรับเสถียรภาพหม้อน้ำ

  • วิธีการเชิงระบบสู่เสถียรภาพหม้อน้ำ
  • วัสดุและอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมเพื่อผลลัพธ์เฉพาะทาง
  • การใช้งานโดยทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรอง
  • ประเมิน บันทึก และติดตามผลลัพธ์
  • คำยืนยันสมรรถนะที่ได้รับการพิสูจน์!

วิธีการเชิงระบบสู่เสถียรภาพหม้อน้ำ

เราเข้าใจรูปแบบการเสื่อมสภาพ และพื้นที่ที่มีปัญหาในหม้อน้ำนี้ด้วยการศึกษาค้นคว้า:

  • ข้อมูลเฉพาะทางของหม้อน้ำ
  • หลักปรัชญาการบำรุงรักษา และการปฏิบัติงาน
  • การทำงานผิดพลาด ประเภทและตำแหน่งท่อที่เคยใช้
  • โซลูชั่นที่เคยใช้
  • แนวโน้ม และการเกิดการเสื่อมสภาพที่แตกต่างกัน

เราบันทึกทุกข้อมูลพร้อมรูปภาพ รวมทั้งระบุตำแหน่งที่แม่นยำ นอกจากนี้ เรายังทำการตรวจสอบ และวางแผนผังความหนาของผนังโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว (หากมี) อ่านค่าสามครั้งเพื่อหาโอกาสการเกิดการกัดกร่อน

วัสดุและอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมเพื่อผลลัพธ์เฉพาะทาง

วัสดุของ IGS ประกอบด้วย เหล็กกล้าประสมสูง (high alloy steel) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อป้องกันท่อในหม้อน้ำจากการกัดเซาะและการกัดกร่อนจากอุณหภูมิสูง

เราใช้เฉพาะกระบวนการพ่นเคลือบด้วยความร้อนสูง (HVTS) เท่านั้น โดยการทำละออง (atomization) วัสดุจะเกิดขึ้นในธารก๊าซความเร็วเหนือแสง (super-sonic gas stream) ทั้งนี้ กระบวกการ HVTS จะทำให้ได้คุณสมบัติโครงสร้างผนังที่ดีที่สุดต่อสมรรถนะผนังในระยะยาวที่คาดคะเนและไว้วางใจได้

การใช้งานโดยทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรอง

ช่างและผู้จัดการโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนของเรา มีประสบการณ์ประจำการในกว่า 15 ประเทศ มีผลงานกว่า 2300 ชั่วโมงต่อปีในการติดตั้ง การตรวจสอบ และการสร้างแบบจำลองของเสีย

เรากำหนดวัสดุ และความหนาที่จะนำมาใช้ทั้งกับโครงการแรก และระหว่างการตกแต่งใหม่ตามระยะเวลา ข้อกำหนดเฉพาะนี้จะช่วยรับประกันสมรรถนะในระยะยาว

ประเมิน บันทึก และติดตามผลลัพธ์

IGS เก็บรักษาข้อมูลรายละเอียดการใช้งาน และการตรวจสอบทั้งหมด โดยข้อมูลที่บันทึก ประกอบด้วย คุณภาพและการดำเนินการที่เสร็จสิ้น รายงานการตรวจสอบเบื้องต้น และแผนผังความหนาโครงสร้างผนังทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ รายงานจะถูกส่งมอบ และสามารถขอรับบันทึกได้ตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบสภาพโครงสร้างผนัง และแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปิดการใช้งาน และการวางแผนบำรุงรักษา รวมทั้งการเตรียมการ

คำยืนยันสมรรถนะที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

สิ่งที่ลูกค้ากล่าวถึงวิธีการ SMART ในการสร้างเสถียรภาพหม้อน้ำของ IGS:

“เราเริ่มจากขอบเขตที่แตกต่างกันและใช้ชั่วโมงทำงานสูง จนถึงการใช้ชั่วโมงทำงานลดลงและขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนการหยุดเครื่องฉุกเฉิน โดยเฉพาะสำหรับงบประมาณ เนื่องด้วยกระบวนการและการทำงานของเรากับ IGS ทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่แรงดัน เมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนอะไหล่แรงดันในหม้อน้ำ CFB คุณจะพบกับปัญหาทุกรูปแบบเพราะคุณต้องจัดตำแหน่งของท่อ หากเรียงตำแหน่งไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะ หรือการเซาะร่องตลอดอายุการใช้งานของอะไหล่ดังกล่าว ซึ่งแก้ไขได้ยากมาก”

Joel Taylor, ผู้เชี่ยวชาญงานบำรุงรักษาและวิศวกรรมหม้อน้ำ Joel ได้รับประกันการทำงานของหม้อน้ำแบบของเหลวหมุนเวียน (Circulating Fluidized Bed Boilers) ในโรงงาน 4 แห่ง ตลอดระยะเวลา 15 ปีของการทำงานด้าน CFB 

“IGS นำความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจและความรู้ทางเทคนิคมาใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรม และคุณเห็นผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ IGS ทุ่มเทเวลาในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับวัสดุที่ดี และบอกปริมาณที่ใช้จริง รวมทั้งทำบันทึกเพื่อรับประกันผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและการใช้งานที่ดี การวัดความหนาโครงสร้างผนังทำให้คุณสามารถกำหนดอัตราการเสื่อมสภาพ และความหนาที่คุณต้องใช้ รวมทั้งความจำเป็นในการบำรุงรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาการหยุดเครื่องฉุกเฉิน”

Pete Kline, ผู้จัดการโรงงาน ผู้มีประสบการณ์ CFB กว่า 28 ปี เริ่มด้วยการใช้เทคโนโลยีหม้อน้ำ CFB ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

บริการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ IGS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 IGS พร้อมให้ข้อมูล ตอบคำถาม และสร้างสรรค์โซลูชั่นประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ