หม้อน้ำผงถ่านหิน

โครงสร้างผนัง HVTS ลดปัญหาการกัดกร่อนรอบเตาของหม้อน้ำผงถ่านหิน

IGS ได้ทำการพัฒนาโซลูชั่นที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถยืดอายุการใช้งานท่อหม้อน้ำผงถ่านหิน เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวที่ไว้วางใจได้ อีกทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

โครงสร้างผนัง IGS HVTS ได้รับการยอมรับให้เป็นมาตรฐานสูงสุดในการป้องกันการกัดกร่อนรอบเตาในสภาพแวดล้อมปฏิกิริยาซัลไฟต์อุณหภูมิสูง

IGS HVTS ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพโดยสถาบันวิจัยพลังงานไฟฟ้า (EPRI, Electric Power Research Institute) ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในการทดสอบกว่า 39,000 ชั่วโมงในหม้อน้ำแบบ supercritical 1,300 MW ในสภาพแวดล้อมรุนแรงที่สุด

ปัญหา: การกัดกร่อนผนังน้ำหม้อน้ำผงถ่านหิน

สองคุณลักษณะหลักที่ส่งผลต่อหม้อน้ำผงถ่านหิน คือ ประสิทธิภาพความร้อน (BTU/lb) ของถ่านหิน และปริมาณซัลเฟอร์ เมื่อเกิดการสันดาป ซัลเฟอร์และส่วนประกอบอื่นจากถ่านหินจะทำปฏิกิริยากับวัสดุที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบในผนังน้ำโดยรอบ ปฏิกิริยานี้ทำให้เกิดการกัดกร่อนรอบเตา ของเสียโลหะนี้มักเกิดในเตาเผาที่อยู่ระดับต่ำกว่า จนถึงพื้นที่ผสม

ปัญหาการกัดกร่อนจากการติดตั้งเตาเผาเพิ่มเพื่อลดการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Low-NOx Burner Retrofit Corrosion)

เพื่อป้องกันการเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ระหว่างการสันดาป จึงติดตั้งเตาเผาเพิ่มในหม้อน้ำ เตาเผาที่ติดตั้งเพิ่มส่งผลให้พื้นที่ด้านล่างในเตาเผาขาดออกซิเจน หรืออยู่ในปัจจัยแวดล้อมที่ลดลง (ในกรณีส่วนใหญ่ที่ร้ายแรง จะมีการหมุนเวียนเกิดขึ้น)

ในการสันดาปภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่ลดลง (ออกซิเจนต่ำ) ซัลเฟอร์จะรวมกับไฮโดรเจน และก่อตัวบนพื้นผิวท่อ ทำปฏิกิริยากับวัสดุเหล็กในท่อเพื่อสร้าง FeS และทำวงจรซ้ำหากมีการก่อตัว H2S ที่มากขึ้นบนผนัง ส่งผลให้ผนังท่อบางลง

IGS เล็งเห็นปัญหานี้ รวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกิดกับเตาเผาถ่านหิน อาทิ เช่น การก่อตัวของเถ้าและตะกรันบนผนังเตาเผา ทำให้อุณหภูมิและความสามารถในการแผ่ความร้อนเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของเตา ส่วนใหญ่มักจะก่อตัวบริเวณพื้นที่ที่มีความร้อนสูงและผนังน้ำ

โครงสร้างผนัง HVTS ลดปัญหาการกัดกร่อนรอบเตาของหม้อน้ำ 

สำหรับเตาเผาผงถ่านหิน IGS นำวัสดุเหล็กประสมสูงมาใช้เพื่อสร้างการเคลือบเนื้อเดียวกัน (อนุภาคทั่วไป <50um) โดยการเคลือบมีการซึมผ่านของสารกัดกร่อนต่ำมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้หม้อน้ำถ่านหิน

IGS HVTS

โครงสร้างผนังด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยความร้อนสูง (HVTS) ของ IGS เหมาะสำหรับการป้องกันระยะยาว ที่ไว้วางใจได้จากกลไกของเสียหม้อน้ำผงถ่านหิน เราได้ออกแบบองค์ประกอบโครงสร้างผนังสำหรับสภาพแวดล้อมปฏิกิริยาซัลไฟต์อุณหภูมิสูง โดยใช้ความเข้าใจว่าระดับการซึมผ่าน และปริมาณออกไซด์ควรต่ำกว่าระดับที่กำหนดเฉพาะ เพื่อสมรรถนะในระยะยาวของโครงสร้าง
HVTS คือ กระบวนการพ่นเคลือบด้วยความร้อนสูง ความเค้นต่ำ เหมาะสำหรับป้องกันท่อหม้อน้ำในสภาพแวดล้อมที่มีการสันดาป และปฏิกิริยาซัลไฟต์ที่รุนแรงสูงสุดถึง 1800°F (980°C) ปริมาณโครเมียมที่สูง ร่วมกับองค์ประกอบเพิ่มสมรรถนะทำให้ได้การเคลือบที่เสถียร แข็งแรงทนทาน ด้วยไมโครฟิวชั่นบนซับสเตรท ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (thermal expansion coefficient) ที่จุดกึ่งกลางระหว่างคาร์บอน และเหล็กกล้าไร้สนิม ทำให้เหมาะใช้เป็นวัสดุซับสเตรทด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ วัสดุยังทนทานการกัดเซาะ จากกระบวนการเพิ่มความแข็งที่มีประสิทธิภาพ

บริการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ IGS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 IGS พร้อมให้ข้อมูล ตอบคำถาม และสร้างสรรค์โซลูชั่นประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ