การกัดเซาของท่อหม้อน้ำ Circulating Fluidized Bed (CFB)

โครงสร้างผนัง HVTS สำหรับท่อหม้อน้ำ CFB

IGS ได้นำประสบการณ์ที่สั่งสมหลายสิบปีในการให้บริการเสถียรภาพหม้อน้ำ Circulating Fluidized Bed (CFB) กว่า 600 รายการมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เราคือผู้ให้บริการแนวหน้าในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และลดความถี่การหยุดเครื่องฉุกเฉิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายหม้อน้ำ CFB ทั่วโลกให้เหลือน้อยที่สุด โครงสร้างผนัง HVTS ของ IGS ได้ถูกนำไปใช้จนประสบความสำเร็จในการป้องกันท่อหม้อน้ำที่ตกแต่งได้ใหม่ จัดการ (เราเพิ่มความหนาโครงสร้างผนังตามอัตราการเสื่อมสภาพเฉพาะในแต่ละตำแหน่ง) และวัดประสิทธิภาพได้ จากปัญหาการกัดเซาะของเถ้าลอย (fly ash erosion) และการกัดกร่อนรอบเตา (fireside corrosion) บริการของเราทำให้การซ่อมเครื่องจักรกลของท่อหม้อน้ำ Circulating Fluidized Bed เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น

ปัญหา: ตัวอย่างการกัดเซาะของหม้อน้ำ CFB

ปัญหา: การกัดกร่อน-การกัดเซาะผนังน้ำของหม้อน้ำ Circulating Fluidized Bed

หม้อน้ำ CFB  ออกแบบมาพร้อมกับประโยชน์มากมายเหนือกว่าหม้อน้ำแบบธรรมดา รวมทั้งความสามารถในการจุดเชื้อเพลิง และลดอุณหภูมิกระบวนการสันดาป ทำให้การปล่อยก๊าซลดลง

 เนื่องจากอนุภาควัสดุไหลเวียนในเตาเผา ก่อให้เกิดของเสียโลหะจากผนังน้ำ/แผงระบบระเหย (evaporator panel) ของเตาเผาโดยกลไกการกัดเซาะ-การกัดกร่อน ซึ่งเป็นผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการออกแบบหม้อน้ำรุ่นนี้

โซลูชั่น: โครงสร้างผนัง HVTS ช่วยลดปัญหาของเสียโลหะ CFB

กระบวนการพ่นเคลือบด้วยความร้อนสูง (HVTS) ของ IGS เหมาะสำหรับการป้องกันท่อหม้อน้ำ CFB จากของเสียโลหะจากการกัดเซาะของเถ้าลอย (fly ash erosion) และการกัดกร่อนรอบเตา (fireside corrosion) สำหรับหม้อน้ำ CFB บริษัท IGS ได้นำวัสดุเหล็กประสมสูงมาใช้เพื่อสร้างชั้นที่เป็นเนื้อเดียวกัน (อนุภาคทั่วไป <50um) หนา (เกินกว่า 1,200Hv300) และแข็งเพื่อคุณสมบัติการใช้งานและสมรรถนะที่ดีที่สุด เราใช้เฉพาะกระบวนการพ่นเคลือบด้วยความร้อนสูง (HVTS) เท่านั้น โดยการทำละออง (atomization) วัสดุจะเกิดขึ้นในธารก๊าซความเร็วเหนือแสง (super-sonic gas stream) เพื่อสมรรถนะผนังในระยะยาวที่คาดคะเนและไว้วางใจได้

ประโยชน์ของโครงสร้างผนัง IGS HVTS

IGS HVTS มอบประโยชน์แก่ลูกค้าที่เหนือกว่าโซลูชั่นการพ่นเคลือบด้วยความร้อน และโครงสร้างผนังแบบอื่นๆ ดังต่อไปนี้: 

  • เราจัดการโครงสร้างผนัง IGS HVTS เชิงรุกเพื่อลดของเสียในท่อหม้อน้ำ ด้วยเทคโนโลยี IGS โครงสร้าง HVTS เป็นแนวป้องกันที่ควบคุมได้ และช่วยลดของเสียในท่อ CFB จากการกัดเซาะ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นทำการบูรณะเตาเผา CFB 
  • โครงสร้างผนัง HVTS สามารถวัดประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ลูกค้ามีโอกาสเพิ่มระยะเวลาทำงานระหว่างการหยุดเครื่องฉุกเฉินด้วยความมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาการรั่วของท่อ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนอุปกรณ์ปฏิบัติงานได้สูงสุด

โซลูชั่นเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการป้องกันของเสียในท่อหม้อน้ำ CFB

เราได้ทำการพัฒนาวัสดุและวิธีการเฉพาะในการสร้างแนวป้องกันที่ไว้วางใจและคาดคะเนได้ในหม้อน้ำ CFB ทั่วโลก โดยเราได้เรียนรู้ว่า: 

  • เพื่อให้การใช้ กระบวนการพ่นเคลือบด้วยความร้อน ส่งผลทางเศรษฐกิจ จะต้องได้รับการจัดการเชิงรุกเพื่อไม่ให้สัมผัสสารซับสเทรตที่แฝงอยู่ การลงทุนในกระบวนการพ่นเคลือบด้วยความร้อน และการใช้เวลาและเงินไปกับการบูรณะท่อไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมที่สุด IGS ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้โดยได้รับการพิสูจน์แล้ว
  • วัสดุจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะจึงจะสามารถป้องกันท่อหม้อต้มน้ำได้อย่างสมบูรณ์ระหว่างการหยุดเครื่องฉุกเฉิน และอายุการใช้งานของหม้อน้ำ คุณสมบัติความแข็ง (hardness) ความเหนียว (toughness) และความเค้นตกค้าง (residual stress) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญในการกำหนดว่าการเคลือบจะเสื่อมสภาพในวิธีการที่ควบคุมหรือไม่ และไม่ก่อให้เกิดปัญหารองในเตาเผา อาทิเช่น ของเสียที่เพิ่มมากขึ้นบนพื้นผิวที่เคลือบของท่อ หรือการเสื่อมสภาพที่เร็วขึ้นบนพื้นที่ที่การเคลือบไม่ได้ผล   

บริการให้คำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ IGS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

IGS พร้อมให้ข้อมูล ตอบคำถาม และสร้างสรรค์โซลูชั่นประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

คำยืนยันสมรรถนะที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

สิ่งที่ลูกค้ากล่าวถึงนวัตธรรมการสร้างเสถียรภาพหม้อน้ำของ IGS:

“เราเริ่มจากขอบเขตที่แตกต่างกันและใช้ชั่วโมงทำงานสูง จนถึงการใช้ชั่วโมงทำงานลดลงและขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนช่วงการหยุดเครื่องฉุกเฉิน โดยเฉพาะสำหรับงบประมาณ เนื่องด้วยกระบวนการและการทำงานของเรากับ IGS ทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่แรงดัน เมื่อคุณเริ่มเปลี่ยนอะไหล่แรงดันในหม้อน้ำ CFB คุณจะพบกับปัญหาทุกรูปแบบเพราะคุณต้องจัดตำแหน่งของท่อ หากเรียงตำแหน่งไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดปัญหาการกัดเซาะ หรือการเซาะร่องตลอดอายุการใช้งานของอะไหล่ดังกล่าว ซึ่งแก้ไขได้ยากมาก”

Joel Taylor, ผู้เชี่ยวชาญงานบำรุงรักษาและวิศวกรรมหม้อน้ำ Joel ได้รับประกันการทำงานของหม้อน้ำแบบของเหลวหมุนเวียน (Circulating Fluidized Bed Boilers) ในโรงงาน 4 แห่ง ตลอดระยะเวลา 15 ปีของการทำงานด้าน CFB

“IGS นำความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจและความรู้ทางเทคนิคมาใช้ประโยชน์กับอุตสาหกรรม และคุณเห็นผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ IGS ทุ่มเทเวลาในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับวัสดุที่ดี และบอกปริมาณที่ใช้จริง รวมทั้งทำบันทึกเพื่อรับประกันผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและการใช้งานที่ดี การวัดความหนาโครงสร้างผนังทำให้คุณสามารถกำหนดอัตราการเสื่อมสภาพ และความหนาที่คุณต้องใช้ รวมทั้งความจำเป็นในการบำรุงรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาการหยุดเครื่องฉุกเฉิน”

Pete Kline, ผู้จัดการโรงงาน ผู้มีประสบการณ์ CFB กว่า 28 ปี เริ่มด้วยการใช้เทคโนโลยีหม้อน้ำ CFB ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น